Jeg er optaget af:

At se og forstå sammenhængen mellem det psykiske, det fysiske, det sociale og det åndelige ift. mennesket.

At se på opvækstens betydning for det enkelte menneskes udvikling.

At inddrage viden om hjernen og nervesystemets funktion, og sammenhængen til det enkelte menneskes udvikling og trivsel, i terapien.

At forstå, hvorfor vi som mennesker handler, som vi gør, og hvilke bagved liggende strukturer, der påvirker vore valg og handlinger.

At arbejde med oplevelser, der gennem hele livet lagres i, og huskes af, kroppen.

 

 

Jeg arbejder for:

At du som menneske er, og kan være, dig selv uden at føle dig forkert.

At du kan se en mening med dit liv.

At du oplever at kunne holde balancen i livet.

At du kan rumme og håndtere livet på godt og ondt.

At du finder ind til kernen i dig selv og derfra udfolder dine potentialer.

At du kan mærke dig selv kropsligt, og agere ud fra det mærkede..

Jeg tror på:

At vi alle har svarene i os.

At vi alle kan have brug for støtte og hjælp til at finde derind, hvor svarene lever.

At muligheden for personlig frihed og vækst vækkes, når der arbejdes på dybere planer, såvel kropsligt som psykologisk.

 "Det handler ikke om at få følelsen ud af ​​sindet

eller skjule den, men om at opleve den med accept”                                                                                                                                                                                                                                                                                              C. Rogers