Terapeutisk erfaring

- Unge i mistrivsel

- Skolevægring

- Opvækst med alkohol

- Unge med diagnoser

- Voksne med diagnoser

- Forældre til børn med diagnoser

- Stress/udbrændthed

- Misbrug og afhængighed

- Høj begavelse og asynkron udvikling

- Traumer

 

 

 

"Møder skaber øjeblikke"