Uddannelser:

Spirituel Integrativ krops- og psykoterapeut fra Tobias-skolen. 

https://www.tobias-skolen.dk/

Sygeplejerske

NADA udøver

Autismepilot

Coach uddannet ved Anni Kirk

Sygeplejerske fra Viborg sygeplejeskole

 

Erhvervserfaring:

Psykoterapeut ved TUBA

Underviser ved SIND Psykoterapeut på forsorgshjem

Psykiatrisk sygeplejerske Plejecenterleder

Distriktsleder ved kommunen - hjemmepleje

Hotelchef på patienthotel

Hjemmesygeplejerske

Sygeplejerske i somatikken

Restaurantchef

 

Kurser:

Konflikthåndtering

ACT-kursus

Anerkendende kommunikation

En dag om skygger v. psykolog Mette Holm

Akupressur og energiterapi v. Katrine Birk

Hverdagsliv og mestring ved uhelbredelig sygdom, DSR.

Når døden er nær - palliativ indsats, DSR

Coaching i teori og praksis v. erhvervspsykolog Ejnar Bryld.

Kursus i kognitiv misbrugsbehandling/dobbeltdiagnose og motiverende samtale v. Psykologhuset; Eline Hyldager og Søren Søberg Hansen

 

Anden erfaring:

Ansat som støtte-kontaktperson og §54 støtteperson ved Viborg Kommune

Tilknyttet "Bedre Psykiatri" som frivillig.

Leder gennem mange år indenfor primærsektor, hjemmepleje og plejecenter.

Mindfullnesinstruktør

Fysiurgisk massør

Diverse lederuddannelser

 

 

 

 

 

 

 

 

"Klogest er den, der ved, hvad denne ikke ved"

                                                                         Sokrates