Psykoterapi

Psykoterapi er et møde mellem mennesker. Formålet med terapien er, at klienten hjælpes til større frihed i sit liv samt støttes i at være mindre bundet af irrationelle behov, mønstre eller symptomer.

Via terapien skabes bevidsthed om, hvordan oplevelser/erfaringer i livet afspejler sig i hverdagen både relationelt og i forhold til, hvordan du opfatter dig selv.

Via indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne arbejdes der med årsagerne til, at noget skal "repareres".

Mødet rummer en mulighed for at udvide din bevidsthed om dig selv og dine muligheder samt genetablere kontakten til sider af dig selv, som du evt. har taget afstand fra. Herved skabes mulighed for et liv levet i selvforståelse, bevidsthed og ud fra egne værdier.

Terapi er også at arbejde med drømme, værdier, dilemmaer i hverdagen, stagnation i kroppen (psyko-somatik), bevidst vejrtrækning, mindfullness....

 

 

"Vi kan nemt tilgive et barn, der er bange for mørket; livets virkelige tragedie er, når mænd er bange for lyset"

- Sokrates