Min mission som Krops- og Psykoterapeut er:

At hjælpe dig til en selvforståelse, hvor alle følelser og behov anerkendes og får plads.

At støtte dig i kontakten til, hvem du er og, hvad der er vigtigt for dig.

At du støttes i, og lærer, at nære dig selv.

At hjælpe dig til fysisk og psykisk balance; herunder selvregulering, så følelsen af at kunne navigere i livet mærkes og opleves.

At hjælpe dig til at leve dit liv med bevidsthed.

Min vision er:

At se dig, lytte til dig, møde dig og forstå dig.

At du vil opleve dig set, hørt, sanset og følt med alt, hvad du er.

Værdier:

Ro

Nærvær

Ordentlighed

For at arbejde imod ovenstående vision og mission på bedst mulig vis, har jeg gennemgået en gedigen 4- årig krops- og psykoterapeut uddannelse. Jeg går kontinuerligt i egenterapi og supervision, og jeg er medlem af FaDP.

Herudover uddanner jeg mig løbende indenfor personlig udvikling og terapi.

FaDP har bl.a. følgende formål:

* At danne bro til det etablerede social- og sundhedssystem.

* At skabe etik i udførelsen af psykoterapi.

* At sikre borgerne, at den psykoterapi, de modtager, er tidssvarende, og at den enkle psykoterapeut er under løbende supervision og optimering.

https://fadp.dk/

                                                                          Dit liv - dit valg

Del siden