Privatlivspolitik - GDPR

Fra og med den 25. maj 2018 har hele Europa en fælles lov om behandling af persondata (GDPR General Data Protection Regulation). Formålet er at harmonisere lovgivningen vedrørende databeskyttelsen af personlige oplysninger.

Du skal vide, at jeg naturligvis er opdateret på og følger de nye regler og krav til fortrolig dataopbevaring mv.

Herunder har jeg beskrevet den persondatapolitik, som jeg følger. Det gælder både opbevaring af alle personlige data og notater mv. ifm. terapi og behandlinger.

1. Den data-ansvarlige Susanne Tylvad-Boesen er dataansvarlig for behandlingen af alle personoplysninger, som hun har modtaget om dig. 

2. Formålet med dataopbevaring af personoplysninger

Jeg behandler dine personoplysninger for at kunne udføre behandlinger og samtaler bedst muligt, herunder for at kunne følge udviklingen fra gang til gang, styre aftaler og tidsbestillinger, registrering af forbedringer eller ændringer i et terapi eller behandlingsforløb.

3. Kategorier af personoplysninger

Almindelige kategorier af personoplysninger, som du selv aktivt kan vælge at afgive: Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, køn, tidspunkt for terapi, coaching, behandlinger og gennemførte behandlinger. Oplysninger sendt på email.

Særlige kategorier af personoplysninger: Helbredsoplysninger i form af journaloplysninger med fortegnelser over dine behandlingsforløb samt reaktioner og effekt heraf. Data om adfærd der kan også være aktuelt af nedskrive.

Jeg vil løbende gennem terapiforløbet sikre mig, at de oplysninger, jeg har på dig, er up-to-date.

4. Modtagere af personoplysninger

Det er alene Susanne Tylvad-Boesen, som vil kunne få indsigt i dine personoplysninger. Jeg overgiver ikke dine personoplysninger til andre parter.

5. Opbevaring af personoplysninger

Jeg opbevarer alle informationer om igangværende behandlingsforløb på en ekstern datakilde, som opbevares i et aflåst skab. Jeg opbevarer disse data så længe, du er en aktiv klient hos mig. Når du ikke længere er en aktiv klient slettes personoplysninger om behandlingsforløb ift. gældende lovgivningskrav.

6. Videregivelse af oplysninger

Susanne Tylvad-Boesen videregiver udelukkende oplysninger til trediepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

I praksis betyder det, at jeg kan videregive dine oplsyninger, såfremt jeg er forpligtet til at videregive dem, eller del af dem, for at overholde en retslig forpligtelse

I anonymiseret form, vil temaer fra terapien endvidere blive nævnt ifm. supervison. Her vil supervisor og medsupervisanter få indblik i givne temaer. Dette er under tavshedspligt.

7. Samtykke og retten til at trække det tilbage

I forbindelse med behandlinger afgiver du et særskilt samtykke. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte mig på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor nederst på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til min behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte mig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret):

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som jeg behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse):

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning:

Du har ret til at få slettet oplysninger om dig.

Ret til begrænsning af behandling:

Du har ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse:

Du har ret til at gøre indsigelse mod mine ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger:

Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra vores dataansvarlige til dig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

8. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, jeg behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Spørgsmål eller tvivl?

Ring eller skriv til:

Susanne Tylvad-Boesen

Telefon 40565065

Mail på susannetylvadboesen@gmail.com

Del siden