Diagnose - dig eller dit barn

Er du diagnosticeret med skizofreni, ADHD, autisme/asperger (ASF), angst, depression, stress eller andet, eller har du et barn, der er, tilbyder jeg støtte, hjælp og vejledning i forhold til hverdagen med en diagnose.

At have en diagnose eller, at have et barn der har, kan være hårdt arbejde. Jeg kan hjælpe dig med at forstå din eller dit barns diagnose samt komme med konkrete værktøjer til at mestre din/dit barns hverdag; herunder kan jeg være det frirum, du evt. har brug for ift. at få luft for tanker, følelser og eventuelle frustrationer.

Ingen er kun sin diagnose!

Kontakt mig så vi kan snakke om dine, eller dit barns, udfordringer.

Udredning eller sygemelding:

Det kan være en hjælp når flere øjne ser på en situation. Spørgsmål der skaber refleksion kan udvide ens perspektiv, og derved være en hjælp i processen.

Har du brug for støtte eller sparring ifm. egen udredning, egen sygemelding eller dit barns udredning eller mistrivsel er dette  muligt hos mig. 

"Nogle gange fylder de mindste ting, mest i dit hjerte"

                                                                                       Peter Plys

Del siden