Tavshedspligt

Som terapeut er jeg underlagt tavshedspligt på lige fod med sundhedspersoner. Det betyder som udgangspunkt, at jeg ikke må videregive oplysninger om en dit helbred og andre fortrolige oplysninger uden dit samtykke.

Tavshedspligten er en rettighed, som giver dig krav på fortrolighed fra min side og mulighed for i visse tilfælde at bestemme, om oplysninger om dit helbred og personlige og økonomiske forhold må videregives. Sundhedslovens bestemmelser om tavshedspligt, videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger mv. er med til at sikre, at sundhedspersoner (og terapeuter m.fl.) iagttager tavshed om de forhold, de erfarer i forbindelse med en patient/klient kontakt. Tavshedspligten omfatter for eksempel oplysninger om diagnoser og undersøgelser, indlæggelse på et sygehus, terapiforløb, behandling på en skadestue, sociale problemer, misbrug af nydelsesmidler, strafbare forhold, privat økonomi, gæld, formue og skatteforhold etc.

Du kan være helt tryg ved at åbne dig overfor mig - intet kommer videre uden din tilladelse.

                                                                    "Tale er sølv, men tavshed er guld"

Del siden